Nieuws

2022

Beste wijkbewoners van de Hoven en betrokkenen bij het Buurthuis de Hoven:
2021 is bijna voorbij en heeft veel in het teken van Corona gestaan. Ondanks de
beperkingen hebben we als SBdH een aantal stappen kunnen zetten in het proces om
een buurthuis te realiseren. Wij zijn er nog lang niet in 2022 en 2023 moeten er nog veel
stappen gezet worden om in 2024 het buurthuis te openen. Wat SBdH betreft gaan we
samen met de wijkbewoners er vol tegen aan om de Hoven leefbaar te houden.
Voor nu voor alle bewoners en betrokken bij het Buurthuis in de Hoven mooie
en goede kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2022.
Bestuur van SBdH.