Nieuws

Samenvatting bestuursvergadering 13-09-21

SBdH  samenvatting  bestuursvergadering van 13-09-21.

Ton Merkx deelt het bestuur mee dat vanwege zijn drukke werkzaamheden en twijfel over de voortgang van de realisering zijn  bestuursfunctie per direct opzegt. Het bestuur betreurt het besluit en bedankt Ton voor zijn  inzet gedurende  de  afgelopen 4,5 jaar.

 1. Activiteiten van het bestuur:
  Overleg met de Wijk Raad (WR). Besproken is de voortgang m.b.t. de realisering van  het buurthuis, de financieringsaanvragen met   duidelijkheid  half 2022.  Dat draagvlak in de wijk belangrijk is voor de realisering van het  buurthuis en de activiteiten van de WR en daar gezamenlijk   in opgetrokken wordt. De gesprekken van SBdH met de politiek  ook als voorbereiding op een  verkiezingsdebat voor de gemeenteraadsvergadering. Lijstje met aandachtspunten voor de wijk is besproken. Afgesproken is dat er een regulier overleg  plaats vindt elk kwartaal en dat 2 bestuursleden  van Stichting Buurthuis de Hoven (SBdH) aanwezig zullen zijn  bij de openbare WR vergaderingen om een update en vragen rond het buurthuis te beantwoorden.
  Gesprek met  wijk raadslid van het CDA voortgang  van het buurthuis en de  rol van de gemeente  hierin is besproken. De voortgang  van het Wijk Ontwikkelings Plan (WOP) en dat de wijk vooral duidelijkheid van de gemeente verwacht in bijvoorbeeld de woningbouw plannen. De initiatieven in de wijk bijvoorbeeld  de skatebaan en  samen bewegen.
 2. De plannen m.b.t. de Burendag op 24 september  zijn besproken o.a. de presentaties m.b.t.   het ontwerp-,  de financiering-, organisatie van  het  buurthuis, nieuwe activiteiten voor kinderen jeugd en ouderen  in de wijk.
 3. Samen met het wijkteam van  Perspectief  is:
  a) er een voorstel ingediend bij de Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (LSA ) met betrekking tot  hoe  kan de   buurt betrokken worden bij  eenzaamheid in de wijk  en  wat zijn mogelijkheden om   eenzaamheid te voorkomen. LSA heeft hier  positief op gereageerd.
  b)  Bij het  Fonds van de  Verenigde Spaarbank (VSB fonds)   een  voorstel  om  een experiment te starten m.b.t.  hoe kunnen  buurtbewoners  en  welzijnsprofessionals samen werken  in de wijk m.b.t  activiteiten en de leefbaarheid.
 4. Er zijn 3 bestuursfuncties  vacant,  technische zaken, communicatie en pr en draagvlak de profielen worden opgesteld  en onder ander (0.a.) op de website geplaats.
  Daarnaast gaan  bestuursleden actief  mensen benaderen voor deze functies.

Heeft u vragen  over deze samenvattingen  graag een mailtje met uw  vraag opmerking naar info@buurthuisdehoven.nl

Zutphen 16 september 2021
SBdH.