Nieuws

SBdH samenvatting bestuursvergadering 05-07-21

Stichting Buurthuis de Hoven (SBdH)  samenvatting  bestuursvergadering van 05-07-21.

 1. Activiteiten van het bestuur:
  a) Gesprek met de wethouder was positief en het college van B&W staan achter het initiatief om een buurthuis te realiseren. Hebben wel hun vraagtekens of het mogelijk is  om de financiering te realiseren. Van de gemeente kan  geen aanvullende bijdrage  worden verwacht. De ontwikkeling rond de Hoven zijn besproken. Afgesproken is dat  er een   regulier overleg  eens per kwartaal is.
  b) In overleg met ZVV de Hoven is afgesproken dat er 2 werkgroepen worden gevormd: een om de overdracht  van de accommodatie te regelen; en de werkgroep m.b.t. gebruik  van de accommodatie  voor wijk activiteiten naast voetbal.
  c) Raadsleden uit de wijk van Groen Links (GL)  en  de VVD is een gesprek mee geweest beide fracties zullen daar waar mogelijk binnen  het gemeente  bestuur pleiten voor de realisering van  het buurthuis. Buurthuis heeft een belangrijke rol bij  het   in stand houden van de leefbaarheid in de wijk
  d) Gesprek met  de interim directeur  van  Educatief Centrum (EC) Theo Thijssen afgesproken is dat na de vakantie het team en de ouderraad worden benaderd voor een vervolg gesprek.
 2. Eerste versies van  de financieringsaanvragen zijn besproken met de adviseurs  van  de  Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij  (KNHM) foundation. Belangrijk is dat het draagvlak, de ambitie en  eventuele fasering van   de bouw  wordt  Aanvragen   worden op basis van het advies aangepast.
 3. Potentiële kandidaat voor de functie van bestuurslid  communicatie en  public relations (pr)  heeft de vergadering
  Er is een  vacature  voor de bestuursfunctie draagvlak.

 

Zutphen 15-09-21.

Bestuur SBdH.