Nieuws

Bomenonderzoek Weg naar Voorst.

Beste Wijkbewoners uit de nieuwsbrief Rivier in de Stad (https://zutphen.nl/projecten/rivier-in-de-stad) van vandaag:

Bomenonderzoek Weg naar Voorst

Langs de Weg naar Voorst heeft Tree-O-Logic een ‘Bomen Effect Analyse’ gedaan. Dit om in te schatten wat de effecten zijn van de werkzaamheden die we gaan doen als de rondweg De Hoven klaar is.

Tree-O-Logic heeft o.a. gekeken naar de kwaliteit van de bomen en mogelijke gebreken. Via proefsleuven is ook de opbouw van de wortels en de bodem onderzocht. Met de resultaten bestudeert Tree-O-Logic de tekeningen van de Weg naar Voorst. We kunnen dan zien hoe groot de kans op schade aan de bomen is. En met welke maatregelen we schade kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld door een hek rond een boom te plaatsen of het ontwerp voor de weg wat aan te passen.

Tree-O-Logic heeft vooral gekeken naar ongeveer 35 bomen, waarvan de kwaliteit al duidelijk minder is. We proberen in hun plaats nieuwe bomen in te passen. De overige bomen zijn globaal geïnspecteerd. We bekijken later welke maatregelen we tijdens de uitvoering van het werk moeten nemen. Met als doel: de bomen zoveel mogelijk ontzien en behouden.

Lees meer over de plannen voor wegen en pleinen in De Hoven

(https://zutphen.nl/projecten/rivier-in-de-stad/wegen-en-pleinen-de-hoven)