Nieuws

De Hoven herdenkt.

Op woensdag 13 april 2022 wordt in de Hoven herdacht dat nu 77 jaar geleden de Hoven is bevrijd op 14 april 1945. In de Hoven zijn 24 mensen omgekomen tijdens de vijf oorlogsjaren. Op de dag van de bevrijding zelfs nog negen mensen, doordat er in de schuilkelder aan de Weg naar Voorst een fosforgranaat insloeg.
De herdenking vindt plaats in de Kruisstraat 7 bij het geboortehuis van Henne Lammers. Henne Lammers werd op 31 maart 1945  met 9 anderen door de  Duitsers op de IJsselkade  gefusilleerd. Ter zijner nagedachtenis  hebben zijn ouders een gedenksteen in de voorgevel van huis Kruisstraat 7 laten metselen.
De herdenking begint om 10.30 uur dit in samenwerking met de leerlingen van groep 6,7 en 8 van de Theo Thijssenschool.
Na de herdenking is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken in het Ontmoetingscentrum Mulderskamp, 97.
Een ieder wordt uitgenodigd  om bij deze herdenking aanwezig te zijn.