Nieuws

Definitief ontwerp wegen en pleinen de Hoven

Beste Wijkbewoners,

Op de agenda van de raadsvergadering van  a.s. maandag 25-01-21 staat  het  besluit definitief  ontwerp  wegen en pleinen de Hoven m.b.t. de aanpassingen van de  Weg naar  Voorst  na voltooiing  van de  rondweg.

Hierbij de link  na    de stukken  m.b.t. het raadsbesluit

https://raad.zutphen.nl/vergaderstukken/raadsstuk/definitief-ontwerp-wegen-en-pleinen-de-hoven

Het raadsbesluit  is voor besproken in  het technisch blok van 11-01-21, hierbij  de link  na  het verslag  deze besprekingen:

Technisch Blok 11 januari 2021 (21:00 – 22:00) (zutphen.nl)