Nieuws

Filmavonden Ontmoetingscentrum de Mulderskamp

Ontmoetingscentrum Mulderskamp 97 Zutphen

Woensdagavond 9 september eerste filmavond, 7 wijkbewoners hebben genoten van de film Intouchables en vinden dit initiatief voor herhaling vatbaar. In de komende 3 maanden te weten op woensdag 14 oktober, 11 november en 9 december organiseert de Mulderskamp een filmavond voor wijkbewoners. Toegang vrij. In verband met de Corona regels zijn er maximaal 20 bezoekers welkom. Mulderskamp houdt de wijkbewoners op de hoogte d.m.v. een flyer, aankondigingen in de wijkagenda en de website van buurthuis de Hoven en de wijk Facebook pagina’s. Contact kunt u opnemen op het mailadres mulderskamp97@gmail.com.

Vrijwilligers van de Mulderskamp.