Nieuws

Vervolg op RES zoekgebied Overmarsch voor zonnepark.

Vervolg op RES zoekgebied Overmarsch voor zonnepark.

Er heeft op 15 april een gesprek plaatsgevonden tussen de wethouder, indieners petitie en ZutphenEnergie. Doelstelling van de RES is vanuit het klimaatakkoord invulling geven aan de mogelijkheden in de regio voor grootschalig energie opwekking met zon en wind. Er wordt hierbij van globaal, samen met betrokkenen, steeds meer ingezoomd op gebieden.

Pondera Consult heeft voor de gemeente berekend dat in het gebied van de Overmarsch tot 110 ha binnen de wettelijke regelgeving, een zonnepark zou kunnen komen. Uit de deelsessie Overmarsch tijdens de digitale informatie bijeenkomst op 17-02-21 blijken er veel vragen over de mogelijkheden in dit gebied. Dit wordt bekrachtigt door de 655 handtekeningen onder de petitie.

De wethouder heeft toegelicht dat er maar een klein stuk van het gebied, gezien andere bestemmingen, eventueel als grootschalig zonnepark van 10 ha gebruikt kan gaan worden. Het gaat dan om de verpachte grond van de gemeente aan de rechterkant gezien van de overweg van de Weg naar Voorst en de spoorbaan.

Concept RES heeft veel onrust veroorzaakt bij bewoners en de informatie voorziening vanuit de regio en de gemeente is niet optimaal geweest. Bewoners willen betrokken zijn niet alleen bij de plannen vanuit het RES maar ook bij de mogelijkheden wat vanuit de bewoners zelf opgepakt kunnen worden in het kader van energie transitie en klimaat adaptatie. Zo gauw het mogelijk is gaat de gemeente naast digitale ook fysieke informatie avonden organiseren. Belangrijk hierbij is dat de bewoners aangeven wat hun zorgen zijn maar ook wat de bewoners en de wijk zelf kunnen bijdragen aan de doelstellingen.