Nieuws

Wijk onderzoek studenten fysiotherapie

Wijkonderzoek-enquête De Hoven

Wij zijn vijf studenten van de opleiding Fysiotherapie aan de Hogeschool in Utrecht. Voor ons project gaan wij op zoek naar innovatieve oplossingen die aansluiten bij de behoeftes en interesses van de wijkbewoners van de buurt ‘ de Hoven’ ter bevordering van de gezondheid. We vragen u naar algemene gegevens, uw mate van beweging en activiteiten, uw mening over de Hoven en uw kennis over gezondheid en de behoefte hiervan. De laatste vragen van de enquête vragen we u nog naar uw mening over een bestaand concept wat als innovatieve oplossing in de Hoven gebruikt kan worden en wat hier eventueel aan toegevoegd kan worden.

Het is een eenmalige deelname en alle informatie zal geheel anoniem worden verwerkt. De gegevens worden enkel en uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderzoek en als input voor het project. Met het invullen van de enquête gaat u akkoord dat uw ingevulde gegevens hiervoor gebruikt worden. Deelname aan de enquête neemt ongeveer 8-12 minuten in beslag. Wij zullen geen verdere e-mails, spam of andere berichten sturen tenzij deelnemers expliciet aangeven open te staan voor verder contact of vragen.
Veel plezier met het invullen van onze enquête.

 

De link  na  de  enquête is

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUswGaFo4UnxXxwZhH9300JNX3gQ-dE7ihC9KhcQRVSrO5tQ/viewform