Financiële bijdrage Gemeente Zutphen/Provincie

Een College voorstel is door de raad unaniem goedgekeurd om voor de verbouw van de accommodatie van Zvv De Hoven tot een multifunctioneel centrum (buurthuis)  € 500.000 te reserveren. Daarnaast is er al in een eerder stadium € 400.000 uit de pot Rivier in de Stad beschikbaar gesteld. Dit is een bijdrage van de Provincie Gelderland.

Dit bericht delen