Contact

Stichting Buurthuis de Hoven houdt de wijkbewoners op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t. het buurthuis d.m.v. een nieuwsbrief. Deze wordt gepubliceerd op de website onder de kop ‘nieuws’.

Als u naar aanleiding van nieuwsbrief vragen heeft, een activiteiten voor of door bewoners van de wijk door wil geven, zich op wil geven als vrijwilliger of om een andere reden met ons contact wil, dan kunt u onderstaand formulier invullen.

Uiteraard kunt u ook onze bestuursleden aanspreken.