Bestuur

Het bestuur van SBdH is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: Wim Pasman Coördineert activiteiten van SBdH, aanspreek punt voor externe relaties, communicatie, public relations. Het mailadres waarop  de voorzitter te bereiken is: voorzitter@buurthuisdehoven.nl
  • Secretaris: Geert Leerink. Verantwoordelijk voor de administratie van SBdH, ontwikkeling en realisering van het fysieke buurthuis en fondsenwerving. Het mailadres waarop Geert te benaderen is: secretaris@buurthuisdehoven.nl
  • Penningmeester: Harry Gaikhorst. Verantwoordelijk voor de financiële aspecten van SBdH en fondsenwerving.  Het mailadres waarop Harry te benaderen is: penningmeester@buurthuisdehoven.nl
  • Technische coördinatie: Ton Merkx. Verantwoordelijk voor ontwikkeling en realisering van het fysieke Buurthuis. Het mailadres waarop Ton te benaderen is: technischecoordinatie@buurthuisdehoven.nl
  • Bestuurslid: Ria Hoedeman. Verantwoordelijk voor het domein van de oudere buurt bewoners in het te realiseren. Het mailadres waarop Ria te benaderen is: bestuurslid-1@buurthuisdehoven.nl
  • Bestuurslid: Annieke Nagtegaal. Verantwoordelijk voor het domein van de gezinnen en jongere buurt bewoners in het te realiseren Buurthuis. Het mailadres waarop Annieke te benaderen is: bestuurslid-2@buurthuisdehoven.nl
  • Bestuurslid: Michèle Meenderink Verantwoordelijk voor het domein communicatie, en privacy van het Buurthuis. Het mailadres waarop Michèle te benaderen is: privacy@buurthuisdehoven.nl.

OPROEP NIEUWE BESTUURSLEDEN

We zoeken nog 1 bestuurslid verantwoordelijk voor communicatie (nieuwsbrief, website en sociale media) en 1 bestuurslid  contact en draagvlak met de wijkbewoners. Mocht u interesse hebben om plaats te nemen in ons bestuur, spreek dan één van de leden aan of stuur een mail aan de secretaris; secretaris@buurthuisdehoven.nl.