Bestuur

Het bestuur van SBdH is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: vacature (ad interim Geert Leerink). Coördineert activiteiten van SBdH, aanspreek punt voor externe relaties, communicatie, public relations en fondsenwerving. Het mailadres waarop t.z.t. de voorzitter te bereiken is: voorzitter@buurthuisdehoven.nl
  • Secretaris: Geert Leerink. Verantwoordelijk voor de administratie van SBdH, ontwikkeling en realisering van het fysieke buurthuis en fondsenwerving. Het mailadres waarop Geert te benaderen is: secretaris@buurthuisdehoven.nl
  • Penningmeester: Harry Gaikhorst. Verantwoordelijk voor de financiële aspecten van SBdH en fondsenwerving.  Het mailadres waarop Harry te benaderen is: penningmeester@buurthuisdehoven.nl
  • Technische coördinatie: Ton Merkx. Verantwoordelijk voor ontwikkeling en realisering van het fysieke Buurthuis. Vertegenwoordigd ZVV de Hoven in SBdH. Het mailadres waarop Ton te benaderen is: technischecoordinatie@buurthuisdehoven.nl
  • Bestuurslid: Ria Hoedeman. Verantwoordelijk voor het domein van de oudere buurt bewoners in het te realiseren Buurthuis en betrokken bij fondsenwerving. Het mailadres waarop Ria te benaderen is: bestuurslid-1@buurthuisdehoven.nl
  • Bestuurslid: Annieke Nagtegaal. Verantwoordelijk voor het domein van de gezinnen en jongere buurt bewoners in het te realiseren Buurthuis, en verantwoordelijk voor communicatie van het Buurthuis. Het mailadres waarop Annieke te benaderen is: bestuurslid-2@buurthuisdehoven.nl
  • Bestuurslid: Michèle Meenderink Verantwoordelijk voor het domein communicatie, en privacy van het Buurthuis. Het mailadres waarop Michèle te benaderen is: privacy@buurthuisdehoven.nl.
  • Bestuurslid vertegenwoordiger van de Wijkraad de Hoven: Anton Poort. Verantwoordelijk voor de link met de  wijkraad en het domein communicatie en informatietechnologie voor het Buurthuis. Het mailadres waarop Anton te benaderen is: bestuurslid-3@buurthuisdehoven.nl.

OPROEP NIEUWE BESTUURSLEDEN

Zoals u ziet zoeken wij een nieuwe voorzitter voor ons bestuur en daarnaast is er ruimte voor nog 1 of 2 bestuursleden vanuit de wijk. Mocht u interesse hebben om plaats te nemen in ons bestuur, spreek dan één van de leden aan of stuur een mail aan de secretaris; secretaris@buurthuisdehoven.nl.