Bestuur

Het bestuur van SBdH is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: Wim Pasman Coördineert activiteiten van SBdH, aanspreek punt voor externe relaties, communicatie, public relations. Het mailadres waarop  de voorzitter te bereiken is: voorzitter@buurthuisdehoven.nl
  • Secretaris: Geert Leerink. Verantwoordelijk voor de administratie van SBdH, ontwikkeling en realisering van het fysieke buurthuis en fondsenwerving. Het mailadres waarop Geert te benaderen is: secretaris@buurthuisdehoven.nl
  • Penningmeester: Harry Gaikhorst. Verantwoordelijk voor de financiële aspecten van SBdH en fondsenwerving.  Het mailadres waarop Harry te benaderen is: penningmeester@buurthuisdehoven.nl
  • Bestuurslid: Ria Hoedeman. Verantwoordelijk voor het domein van de oudere buurt bewoners in het te realiseren. Het mailadres waarop Ria te benaderen is: bestuurslid-1@buurthuisdehoven.nl
  • Bestuurslid: Annieke Nagtegaal. Verantwoordelijk voor het domein van de gezinnen en jongere buurt bewoners in het te realiseren Buurthuis. Het mailadres waarop Annieke te benaderen is: bestuurslid-2@buurthuisdehoven.nl
  • Bestuurslid: Michèle Meenderink Verantwoordelijk voor het domein communicatie, en privacy van het Buurthuis. Het mailadres waarop Michèle te benaderen is: privacy@buurthuisdehoven.nl.

OPROEP NIEUWE BESTUURSLEDEN

Er is een vacature voor de volgende  bestuursfuncties:

  • Technische coördinatie:  Verantwoordelijk voor ontwikkeling en realisering van het fysieke Buurthuis.
  • Communicatie en PR: Het verzorgen van de interne- en externe communicatie van SBdH  inclusief het bijhouden van de  website  en de   facebook pagina.
  • Contact  en draagvlak met de wijkbewoners: Het versterken van  de betrokkenheid en  het draagvlak van de wijk voor  een  buurthuis en daarmee de sociale cohesie  in de  wijk  verstevigen.

Profiel van de  bestuursfunctie kan opgevraagd worden d.m.v. een e-mail aan secretaris@buurthuisdehoven.nl.