Bestuur

Het bestuur van SBdH is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: Wim Pasman Coördineert activiteiten van SBdH, aanspreek punt voor externe relaties, communicatie, public relations. Het mailadres waarop  de voorzitter te bereiken is: voorzitter@buurthuisdehoven.nl
  • Secretaris: Geert Leerink. Verantwoordelijk voor de administratie van SBdH, ontwikkeling en realisering van het fysieke buurthuis en fondsenwerving. Het mailadres waarop Geert te benaderen is: secretaris@buurthuisdehoven.nl
  • Penningmeester: Harry Gaikhorst. Verantwoordelijk voor de financiële aspecten van SBdH en fondsenwerving.  Het mailadres waarop Harry te benaderen is: penningmeester@buurthuisdehoven.nl
  • Bestuurslid: Ria Hoedeman. Verantwoordelijk voor het domein van de oudere buurt bewoners in het te realiseren. Het mailadres waarop Ria te benaderen is: bestuurslid-1@buurthuisdehoven.nl
  • Bestuurslid: Michèle Meenderink Verantwoordelijk voor het domein communicatie, en privacy van het Buurthuis. Het mailadres waarop Michèle te benaderen is: privacy@buurthuisdehoven.nl.
  • Bestuurslid: Technische coördinatie:  Henk Wesseldijk Verantwoordelijk voor ontwikkeling en realisering van het fysieke Buurthuis. Het mailadres waarop Henk te bereiken is: technischecoordinatie@buurthuisdehoven.nl

OPROEP NIEUWE BESTUURSLEDEN

Er is een vacature voor de volgende  bestuursfuncties:

  • Communicatie en PR: Het verzorgen van de interne- en externe communicatie van SBdH  inclusief het bijhouden van de  website  en de   facebook pagina.
  • Contact  en draagvlak met de wijkbewoners: Het versterken van  de betrokkenheid en  het draagvlak van de wijk voor  een  buurthuis en daarmee de sociale cohesie  in de  wijk  verstevigen.
  • Bestuurslid: Verantwoordelijk voor het domein van de gezinnen en jongere buurt bewoners in het te realiseren Buurthuis.

Profiel van de  bestuursfunctie kan opgevraagd worden d.m.v. een e-mail aan secretaris@buurthuisdehoven.nl.