Wijkraad De Hoven

Wijkraad De Hoven

Wijkraad de Hoven is de oudste wijkraad van Nederland.

De algemene doelstelling van de wijkraad De Hoven luidt: Het behouden van een mooie wijk met een dorpskarakter, waarbij kleinschalige woningbouw gewenst is, een wijk met voldoende voorzieningen, waarin het plezierig is om te wonen, waar het aangenaam en veilig is en waar de inwoners zich thuis voelen.

De wijkraad behartigt de belangen van de wijk. Om zaken voor De Hoven te kunnen realiseren hebben zij u, als bewoner van De Hoven nodig. Hoe beter zij weet wat er speelt in de Hoven, en wat voor wensen er zijn, hoe beter zij de belangen van De Hoven kunnen behartigen.

Meer informatie over de Wijkraad de Hoven is te vinden op hun site: www.wijkraaddehoven.nl