Uitgangspunten

SBdH beleidsplan 2020 -2025 ( versie April 2020)

 

Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

  • Het buurthuis is er voor iedere wijkbewoner en elke ruimte is beschikbaar voor gemeenschappelijk gebruik. Er zijn dus geen zgn. eigen ruimtes.
  • Uiteraard kunnen de vaste gebruikers beschikken over de voor hun benodigde ruimtes om hun sport of activiteiten te beoefenen.
  • De buiten deze criteria nog beschikbare ruimtes/uren kunnen door de StBdH aan derden worden verhuurd. Het bestuur zal daarvoor een huurovereenkomst maken.
  • Reserveringen zullen worden gestructureerd en op de agenda worden gepubliceerd.
  • Activiteiten in het Buurthuis worden altijd in overleg met het bestuur georganiseerd.