Werkwijze

Alle verenigingen, maar ook alle individuele bewoners (m.n. de ouderen) betrekken bij en verantwoordelijk maken voor alle georganiseerde, niet-commerciële, activiteiten in de wijk.

Dit alles te realiseren door de inzet van vrijwilligers.